ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง : Immigration Training Center

 

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

    

 

 

ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ
  สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวในภารกิจ UNOWAS ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเน...
 • ระเบียบ คำสั่ง
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้...
 • กฎหมาย
  กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง post on2023-12-10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราช...
 • ทุนการศึกษา
  ประกาศหลักสูตร IACP UAE Ministry of Interior (MOI) Police Academy Exchange Program ประกาศประ...
 • จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ ศฝร.ตม. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบคลุมหลังคารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 40...
Visitors: 16,968