ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง : Immigration Training Center

 

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

    

 

 

ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ
  สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวในภารกิจ UNOWAS ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเน...
 • ระเบียบ คำสั่ง
  กำชับการปฏิบัติในการส่งข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม post on2024-06-04 ความรู้พื้นฐานในงานฝ...
 • กฎหมาย
  กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง post on2023-12-10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราช...
 • ทุนการศึกษา
  ประกาศหลักสูตร IACP UAE Ministry of Interior (MOI) Police Academy Exchange Program ประกาศประ...
 • จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ ศฝร.ตม. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบคลุมหลังคารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 40...
Visitors: 16,542