ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง : Immigration Training Center

 

 

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

    

 

 

ประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ตร.
  ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ...
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สตม.
  post on2024-02-25 ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ .....
 • ประกาศ
  สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวในภารกิจ UNOWAS ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเน...
 • จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ ศฝร.ตม. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าใบคลุมหลังคารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 40...
 • ระเบียบ คำสั่ง
  ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน post on2024-05-21 การดำเนินการทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ...
Visitors: 11,437