แท่งที่ 3 ทักษะพิเศษ

VDO

การบรรยาย แท่ง 3

 

ภาษาจีน

เอกสารประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/10wCDe_4g0W2Wd1xv-VcylKdeWlq0QOXR?usp=sharing

 

ภาษาจีนพื้นฐาน

VDO https://youtu.be/Eqls768ahmU

 

ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับงานขาเข้าและขาออก

VDO https://youtu.be/2VAEz1U6wB0

 

ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับงานสืบฯ วีซ่าฯ และพิธีการฯ

VDO https://youtu.be/wCL-L7I3Ul0

 

ภาษาเยอรมัน

https://youtu.be/ZL9wyzlK2D0

 

ภาษาอังกฤษ

คู่มือภาษาต่างประเทศ สตม

https://drive.google.com/file/d/1KtSCjZbeJ3GLqCVJAGH2ctJ_HbSVHpsO/view?usp=sharing

 

กล่าวนำแท่ง 3

VDO > > https://youtu.be/8cEVypxGlQQ

 

งานขาเข้า

1 เหตุการณ์ปกติ แบบที่ 1

VDO >> https://youtu.be/3Hq4_z7rXxU

2 เหตุการณ์ปกติ แบบที่ 1

VDO >> https://youtu.be/1mX200w9Q6w

3 คนต่างด้าวมีวีซ่าทำงาน

VDO >> https://youtu.be/KYj2UDklDWs

4 First port of arrival

VDO >> https://youtu.be/jzmxonc_Rn0

5 ผดส.ประสงค์แวะเข้าเมือง

VDO >> https://youtu.be/dP_VW51RM0o

6 แจ้งคนต่างด้าวว่าติด Blacklist

VDO >> https://youtu.be/aVRg3_ar-II

7 สอบถามช่องราชการ

VDO >> https://youtu.be/4PwR-1DYwJM

8 อธิบายสิทธิการอยู่ tourist visa

VDO >> https://youtu.be/9c5rKYkDrQ0

9 ผู้โดยสารสอบถามการอยู่ต่ออีก 30 วันที่ขาเข้า

VDO >> https://youtu.be/RWutYxnI-jc

 

งานขาออก

1. ขาออก สถานการณ์ 1 ทั่วไป

VDO >> https://youtu.be/lbkDlxuR078

2. ขาออก สถานการณ์ 2 แจ้งเรื่อง Vat Refund

VDO >> https://youtu.be/EdLTcTQjmjA

3. ขาออก สถานการณ์ 3 แจ้งอยู่เกิน จ่ายค่าปรับ

VDO >> https://youtu.be/G0HfXlcJLcY

4. ขาออก สถานการณ์ 4 ทำ re-entry permit

VDO >> https://youtu.be/zSnYsz19yIE

5. ขาออก สถานการณ์ 5 แก้ตราประทับ

VDO >> https://youtu.be/_fMdKlf4_g8

6. ขาออก สถานการณ์ 6 ผดส.ไม่จ่ายค่าปรับ

VDO >> https://youtu.be/ZsBi_Q08j0s

7. ขาออก สถานการณ์ 7 ผดส. อยู่เกิน 100 วัน

VDO >> https://youtu.be/sKHvFQNixxE

8. ขาออก สถานการณ์ 8 ผดส.มีblacklist นำไปสู๋การจับกุม

VDO >> https://youtu.be/EBu_PhB-77s

9. ขาออก สถานการณ์ 9 เด็ก15 อยู่เกิน

VDO >> https://youtu.be/zJ35ixBxY9Q

10. ขาออก สถานการณ์ 10 อยู่เกิน 3 วัน

VDO >> https://youtu.be/6bGad1Ehpos

 

งานขออยู่ต่อ

1. ขออยู่ต่อสถานการณ์ 1

VDO >> https://youtu.be/fW2gXDtgVCM

2. ขออยู่ต่อสถานการณ์ 2 การแจ้งเพื่อรอฟังผล

VDO >> https://youtu.be/YAWAldPg7Yc

3. ขออยู่ต่อสถานการณ์ 3 วีซ่าคู่สมรส

VDO >> https://youtu.be/4TaORyo0WJc

4. ขออยู่ต่อสถานการณ์ 4 Visa Exemption Case

VDO >> https://youtu.be/HYptoenDtQ4

5. ขออยู่ต่อสถานการณ์ 5 วีซ่าดูแลบุตรที่มีสัญชาติไทย

VDO >> https://youtu.be/_8_UL4ir13k

6. ขออยู่ต่อสถานการณ์ 6 การเปลี่ยนประเภทวีซ่า

VDO >> https://youtu.be/s7AfkwDWEcs

7. ขออยู๋ต่อสถานการณ์ 7 การรายงานตัว 90 วัน หลังได้วีซ่า ระยะยาว

VDO >> https://youtu.be/-BOQ9Q_6imQ

8. รับโทรศัพท์ สอบถามเวลาจุดตรวจเปิด ปิด

VDO >> https://youtu.be/VCw2fuerhXs

9. รับโทรศัพท์ 2 สอบถามการต่อขออยู่ต่อ

VDO >> https://youtu.be/WbQDf1lfgrM

10. รับโทรศัพท์ 3 สอบถามการทำ Re entry

VDO >> https://youtu.be/z0MbuFeISTU

 

งาน VOA

VOA ทั่วไป

VDO >> https://youtu.be/C75k1uiGgEQ

 

ภาษาอังกฤษน่ารู้ในงานตรวจคนเข้าเมือง

1. Greetings

VDO >> https://youtu.be/1u6dhUnW2CI

2. ICAO Phonetic Alphabet

VDO >> https://youtu.be/FlGhf5cmvss

3. Useful phrases 1

VDO >> https://youtu.be/X_aqSGzJycc

4. Useful phrases 2

VDO >> https://youtu.be/wI9x3eleoaw

5. การแนะนำตัวเอง

https://youtu.be/K5o3AmiK_h0

6. แนะนำตัวให้รู้จักกับหัวหน้า

https://youtu.be/DWATY9Our-A

7. ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง By อ.อ้อน

https://youtu.be/VvqtYkOBGxY

 

งาน Transit

1. Transit สถานการณ์ 1

VDO >> https://youtu.be/7_YIFPD9AJo

2. Transit สถานการณ์ 2

VDO >> https://youtu.be/TjbZiYyn71k

 

งาน สืบสวน

1. สืบสวน สถานการณ์ที่ 1 การแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาตามกฎหมาย

VDO >> https://youtu.be/xU3jlgJOJnA

2. สืบสวน สถานการณ์ที่ 2 แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิ

VDO >> https://youtu.be/KM64oR9busM

3. สืบสวน สถานการณ์ที่ 3 แสดงตัวเข้าค้น หมายค้น

VDO >> https://youtu.be/SqUlwJhod3E

4. สืบสวน สถานการณ์ที่ 4 แสดงตัวเข้าค้น หมายค้น2

VDO >> https://youtu.be/tycjKZjFuQ4

5. สืบสวน สถานการณ์ที่ 5 แสดงตัวเข้าค้น หมายค้น3

VDO >> https://youtu.be/rMnmijpdW24

6. สืบสวน สถานการณ์ที่ 5 มีหมายจับ ค้ามนุษย์

VDO >> https://youtu.be/NlHHVCZVmL0

7. สืบสวน สถานการณ์ที่ 6 ปฏิเสธการเข้าเมือง เหตุผล ไม่มีปัจจัยยังชีพ

VDO >> https://youtu.be/nYT6tBCDGqQ

8. สืบสวน หมายค้น

VDO >> https://youtu.be/a7d5LuWTUG0

 

จบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แท่ง 3

VDO>> https://youtu.be/vRcvzINjZBU

Visitors: 16,969